[Заміни]      [Розклад занять]     
Головна
 

MON
NUHT
ODA
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лініяГрупа vkontakte.ru Twitter.com Facebook.com
 
 
5.05170101 Vyrobnytstvo kharchovoyi produktsiyi

 

"Виробництво харчової продукції"

 

 За останні роки на Сумщині набув широкого розвитку ресторанний бізнес. Зростає кількість приватних барів, кафе, ресторанів, інших підприємств харчування, готелів, а це потребує підготовки фахівців із спеціальності "Виробництво харчової продукції".  

 Спеціальність "Виробництво харчової продукції" існує в Сумському технікумі харчової промисловості НУХТ з 2010 року.  Це вже найкращий навчальний заклад на Слобожанщині, який готує спеціалістів техніків-технологів.  
Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»  
Напрям підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія
Спеціальність 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»
Кваліфікація Технік – технолог з технології харчування
Термін навчання:  На основі базової загальної середньої освіти 3,5 роки
Форма навчання денна

 

 

Наш технікум готує фахівців для найстабільнішої галузі – харчової,

яка у світі та в Україні розвивається динамічно і є конкурентоспроможною. 

 

Підготовка спеціалістів зі спеціальності "Виробництво харчової продукції" здійснюється на базі основної загальної середньої освіти за денною формою навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.  

На навчання за спеціальністю “Виробництво харчової продукції” запрошуються енергійні, комунікабельні, рухливі, працьовиті випускники шкіл, які мріють обрати професію, що дарує людям здоров’я, радість спілкування та задоволення.

Технік – технолог – це фахівець, який має сучасні   знання з:

     - Прогресивних технологій виробництва продуктів харчування;

     - Розробки і впровадження нових видів кулінарної продукції;

     - Організації раціонального харчування;

     - Управління якістю продукції на всіх етапах виробництва;

     - Проектування і реконструкції підприємств харчування підприємств будь-якого типу;

     - Організації щоденного і святкового обслуговування прийомів, банкетів;

- Визначення економічної ефективності впровадження

    технологічних і технічних рішень;

     - З менеджменту підприємств харчування;    

     - Маркетингової діяльності підприємства;

     - Економіки і планування підприємницької діяльністю.

 Технік-технолог - грамотний фахівець у галузі ресторанного господарства, професіонал-консультант із технології приготування кулінарних, кондитерських виробів, страв та напоїв, сервірування столів, керівник середньої ланки у вмінні приготувати якісні страви, гарно їх оформити, подати, у вмінні засервірувати стіл відповідно до свята, замовлень відвідувачів, фахівець, здатний проявляти максимум фантазії, творчості при підході до справи, вплинути на настрій гостей, продемонструвати культуру обслуговування, діловий працівник сфери торгівлі, який підтримує вітчизняного виробника та вміло задовольняє потреби споживачів.

 

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

                     5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

  Види діяльності і посади             

           Посади 

 • виробничо-технологічна
 • організаційно-управлінська
 • маркетингова
 • комерційна
 • педагогічна
 •   Керівник малого підприємства
 •   Начальник цеху малих виробництв
 •   Технолог
 •   Технік-лаборант
 •   Завідувач складом
 •   Інструктор виробничого навчання
 •   Агент з постачання
 •   Адміністратор, адмiнiстратор залу
 •   Шеф-кухар
 •   Кухар дитячого харчування
 •   Бармен
 •   Офіціант
 •   Кондитер  
 •   Виробник харчових напiвфабрикатiв 
 •   майстер виробництва кондитерських виробiв

 

Навчання за спеціальністю 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти на комп'ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

Студенти здобувають практичні навички у навчальній лабораторії технології приготування їжі, яка оснащена сучасним обладнанням. З усіх дисциплін навчальних планів сформовані сучасні навчально-методичні комплекси, які постійно поновлюються. Викладачами спеціальності активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (ділові і рольові ігри, розв'язання кейсів і ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, психологічні тести, виїзні заняття у закладах ресторанно-готельного і туристичного бізнесу, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації - візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі, активізує студентів до творчого ті системного підходу у вирішенні навчальних і практичних завдань.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів технологічного відділення: сучасна навчальна лабораторія для відпрацювання лабораторних робіт;  електронна бібліотека;   тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальне кафе з обслуговування; навчальні кабінети, обладнанні сучасним устаткуванням, мультимедійними засобами. 

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальну та виробничу(технологічну) та переддипломну практики.

Навчальна практика проводиться на базі спеціалізованих лабораторій та кабінетів технікуму під керівництвом майстрів виробничого навчання і передбачає ознайомлення з технологією виробництва та одержання студентами необхідних навичок у майбутній роботі за спеціальністю. По закінченню навчальної практики  студенти отримують робітничу професію

 Студенти мають можливість проходити виробничу(технологічну) та переддипломну практичну підготовку у провідних  закладах ресторанного господарства міста, зокрема – готельні комплекси «Ювілейний», «Хімік», ресторани "Сан Ремо", «Кристалл», «Александрія», кафе "Рідне місто", "Картопляна хата", «Хуторок» та ін.; в літній час – на оздоровчих курортах України.

В технікумі впроваджена комплексна система оцінки діяльності студентів, яка забезпечує комплексну оцінку досягнень студентів у навчальній, науково-дослідній, громадській діяльності, культурно-масовій та спортивній роботі. Метою комплексної системи оцінювання - забезпечення високого рівня знань, підтримка цілеспрямованих і стабільних зусиль кожного студента на оволодіння основами майбутньої спеціальності, дотримання здорового способу життя, активної життєвої позиції, організованості і послідовності при вирішенні поточних і перспективних задач. За показниками рейтингу студентам призначаються стипендії.  

Здобувши у нашому технікумі неповну вищу освіту, студенти-технологи мають можливість продовжити навчання за скороченими термінами у Національному університеті харчових технологій у м. Київ за  денною та заочною формою навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.   

Якщо Ви плануєте заснувати власну підприємницьку справу, бути успішним та висококваліфікованим спеціалістом у сфері обслуговування, досконало володіти професійною майстерністю, бути діловим працівником сфери ресторанного бізнесу, володіти секретами кулінарної майстерності, щоб приносити радість відвідувачам закладів ресторанного господарства від їх послуг.

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Виробництво харчової продукції». 

   
{sape_links}
Copyright © 2007-2015 СКХП НУХТ.
При використанні матеріалів сайту - активне посилання на сайт обов'язкове!