[Заміни]      [Розклад занять]     
Головна
 

MON
NUHT
ODA
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лініяГрупа vkontakte.ru Twitter.com Facebook.com
 
 
History of the colledge
ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

Відлік історичного шляху Сумський технікум харчової промисловості веде з 1 жовтня 1928 року, коли при Сумській механічній профшколі було відкрите хімічне відділення цукрової промисловості (01.10.1928 р. вул. Дзержинського,1).

З 24 серпня 1930 року на базі цього відділення створено хімічний технікум цукрової промисловості, який підпорядковується "Союзцукру" за адресою вул. Ковалевська, 10, зараз вул. Пролетарська, 60.

1 серпня 1934 року хімічний технікум цукрової промисловості був переіменований в технологічний технікум цукрової промисловості з підпорядкуванням Наркомхарчопрому СРСР.

7 серпня 1937 року відбулося об’єднання хіміко-технологічного технікуму з обліково-бухгалтерським в один навчальний заклад – Сумський технологічний технікум. Тоді технікум мав два відділення: хіміко-технологічне і обліково-бухгалтерське.

15 вересня 1941 року технікум тимчасово припинив свою діяльність у зв’язку з Великою Вітчизняною війною.

З 8 січня 1944 року технікум розпочав свою роботу під назвою Сумський технологічний технікум цукрової промисловості.

Великий внесок у справу відродження технікуму у перші післявоєнні роки зробив директор Чернявський І.Г. та очолюваний ним педагогічний колектив. На посаді директора Чернявський І.Г. працював з 1947 по 1979рр.

У 1955 році вперше був здійснений прийом зі спеціальності “Хлібопекарське виробництво”. У 1958 році відкрито заочне відділення.

1964 рік - методом народної будови побудовано спортивний зал.

З 1 вересня 1965 року завдяки значній роботі адміністрації технікуму та викладача Жирнова А.А. в технікумі відкрито нову спеціальність - “Експлуатація автоматизованих систем у харчовій промисловості”.

У 1970 році побудовано навчально-лабораторний корпус.

У 1972 році побудовано гуртожиток на 450 місць.

У 1984 році наказом Міністерства вищої освіти СРСР технікум визначено як базовий навчальний заклад. З цього часу і по 2006 р. директор технікуму Лутаєнко В.І. очолює Раду директорів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Сумської області.

У 1990 році навчальний заклад переіменовано на Сумський технікум харчової промисловості. 
Вперше в області в 1996 році розпочато прийом зі спеціальності “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”.

У 1997 р. технікум підпорядковано Міністерству освіти України

Очолював роботу технікуму з 1979 по 2008 роки директор технікуму Лутаєнко Володимир Іванович, який закінчив Воронезький технологічний інститут за спеціальністю „Машини і апарати харчових виробництв”, викладач – методист вищої категорії, нагороджений знаком „Відмінник освіти України”, орденом „Знак Пошани”. 

З 1 вересня 2008 року директором технікуму призначено Барилюка Юрія Ананійовича, який до цього працював заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Гордістю навчального закладу є його випускники:
- Герої Радянського Союзу Багацький К.А., Лосєв О.П., Шумейко М.А.;
- Герой Соціалістичної Праці Пудікова Н.К.;
- генерал-майор танкових військ Люсін Б.В.;
- доктори та кандидати наук (Басанець Л.М., Бистрота А.Й., Зубченко А.В., Єрмолаєва Є.В., Конєв Г.П., Криштоп Б.Г., Лущик І.О., Мирончук В.Г., Свободний П.Г., Семірненко Ю.І., Чурілова В.Є., Штангєєва Н.І.,
Шутько Л.І.);
- керівники та головні спеціалісти підприємств харчової промисловості (Бєлокур Г.Д., Приходько А.О., Рябіченко В.І., Середенко А.М., Сичов В.Д., Ясенок Г.І. та багато інших);
- майстри спорту (Гальченко В., Вовк О., Єжов С., Козирєва Т., Описов К., Стороженко О., Шамрай Л).

Випускник технікуму Безсокирний В’ячеслав був у складі екіпажу підводного човна „Курськ”.

Випускник Дериколенко Андрій був учасником телевізійного проекту „Останній герой-2”.

Випускник технікуму Олександр Лобода став перемможцем Всеукраїнської акції "Герой - рятівник року" і отримав звання кращого рятівника МНС України (2007 р.).

За 80 років підготовлено близько 15 тисяч спеціалістів для харчової промисловості.

   Заснований на державній формі власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України (з 1 липня 1997р., Постанова Кабінету Міністрів України № 491 від 24.05.1997 року), з 03.07.2003 р. технікум став відокремленим структурним підрозділом Національного університету харчових технологій (наказ Міністерства освіти і науки України № 436 від 03.07.2003 року). На даний час технікум є структурним підрозділом НУХТ, що робить можливим реалізацію ступеневої освіти випускників технікуму.

Здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України № 363353 серія АВ (рішення ДАК від 26.06.2007 р., протокол № 67), а також Положення про Сумський технікум харчової промисловості Національного університету харчових технологій, прийнятого на зборах трудового колективу 07.07.2002 року і схваленого Вченою радою НУХТ 25 вересня 2003 року.

Технікум акредитований в повному обсязі за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня.

Технікум має договір про спільну підготовку фахівців з Сумським державним університетом (спеціальність 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж").

З 1995-1996 навчального року з метою виявлення обдарованої молоді та підготовки її до вступу до технікуму спільно з Сумським палацом дітей та юнацтва технікумом організований Центр допрофесійної підготовки. На навчання до центру приймаються учні 9 класів шкіл м.Сум. Заняття проводяться з жовтня по червень за програмами вступних іспитів з математики і української мови, а також спецкурси з основ інформатики та обчислювальної техніки на базі Палацу дітей та юнацтва. В 2010 році ліцензовано підготовчі курси і проводяться вони на базі технікуму.
3 липня 2003 року наказом МОН України технікум передано до складу Національного університету харчових технологій (м.Київ) під назвою Сумський технікум харчової промисловості НУХТ.
З 1 вересня 2004 року на базі технікуму створений Сумський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій м. Київ (ІV рівень акредитації). Випускники технікуму мають змогу вступити на ІІІ курс цього факультету і отримати вищу освіту за спорідненою спеціальністю.
Останні роки характеризуються значною роботою по розвитку, укріпленню навчально-матеріальної бази за сучасними вимогами: створено 10 комп`ютерних класів; створено  нові кабінети та лабораторії, в тому числі навчальне кафе; зроблено теплий перехід між головним і лабораторним корпусами; в головному та лабораторному корпусах замінені вікна на пластикові, проведена повна реконструкція систем водо-теплопостачання, з використанням сучасних матеріалів, які мають тривалий термін експлуатації; вжиті заходи з енергозбереження; придбано сучасні лабораторні прилади, обладнання та матеріали.
  В  2010 році  в технікумі відкрито спеціальність "Виробництво харчової продукції".
Відповідно до наказу Національного університету харчових технологій від 6 листопада 2015 року №176 Сумський технікум харчової промисловості НУХТ перейменовано на Сумський коледж харчової промисловості НУХТ.

Навчання в технікумі ведеться на денному та заочному відділеннях. Прийом на денне відділення проводиться на базі 9 класів, на заочне відділення - на базі 11 класів.

Як вищий заклад освіти технікум веде підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і надає початкову вищу освіту.

Основними структурними підрозділами технікуму, що забезпечують підготовку спеціалістів є:
- циклові предметні комісії;
- навчальні кабінети і лабораторії, перелік яких встановлюється навчальними планами;
- обчислювальний центр;
- навчальні виробничі майстерні;
- спортивний зал, бібліотека, методичний кабінет, їдальня, гуртожиток, фельдшерський пункт.

Студенти мають всі можливості навчатись і змістовно відпочивати, працюють гуртки, наукові, спортивні секції, забезпечується організація культурного дозвілля молоді, працюють гуртки художньої самодіяльності.

Традиційними в навчальному закладі є зустрічі з випускниками, дні здоров’я, технікумівські спартакіади, тижні циклових комісій, виставки та інше.

  
{sape_links}
Copyright © 2007-2015 СКХП НУХТ.
При використанні матеріалів сайту - активне посилання на сайт обов'язкове!