[Заміни]      [Розклад занять]     
Головна
 

MON
NUHT
ODA
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лініяГрупа vkontakte.ru Twitter.com Facebook.com
 
 
praktika_zag

Головним завданням будь-якого навчального закладу є, передусім, підготовка висококваліфікованих фахівців, котрі були б конкурентоздатними на ринку праці. На досягнення цієї мети і спрямовані зусилля педагогічного колективу Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ.

Особливе місце у підготовці фахівців займає практика. Вона є необхідною складовою всього навчально-виховного процесу. А він спрямований на те, щоб майбутні випускники були готові до реалій сучасного життя, зокрема до роботи в умовах ринкової економіки.

Практична підготовка як складова процесу підготовки фахівця конкретизується системою завдань практичного навчання, основними з яких є:
- оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, культурою розумової та фізичної праці;
- формування соціальних мотивів позитивного і творчого ставлення до майбутньої фахової діяльності;
- виховання високих моральних якостей: працьовитості, відповідальності, цілеспрямованості, підприємливості, діловитості, чесності, ощадливості, практичності.

Організація практичного навчання у технікумі відповідає сучасним вимогам щодо підготовки фахівців, які володіють системою інтегрованих умінь, і здатні вирішувати складні виробничі завдання в умовах ринку.
Працевлаштування за здобутою спеціальністю є логічним завершенням отриманої освіти за фахом. Але перед кожним випускником постає питання пошуку альтернатив майбутнього робочого місця.

Саме для ефективного вирішення цього питання в 2011 році був створений підрозділ практичної підготовки та сприяння працевлаштування студентів і випускників.
До складу підрозділу входять провідні спеціалісти та викладачі (керівники практик), завідувачі відділеннями, заступник директора з навчально-виробничої роботи.
У своїй діяльності відділ керується законом України "Про вищу освіту", Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розпорядженням  Кабінету міністрів України "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів", Положенням про проведення практики студентів СТХП НУХТ, наказами, розпорядженнями директора та Положенням про підрозділ практичної підготовки та сприяння працевлаштування студентів і випускників СТХП НУХТ.
Основним завданням відділу є організація навчальної, виробничої та переддипломної практик, а також контроль за працевлаштуванням та сприяння працевлаштуванню випускників коледжу.
З метою налагодження ділових стосунків з потенційними роботодавцями проводяться науково-практичні  конференції та Дні професій, проводиться постійний моніторинг інформації, що надається службами зайнятості. На базі коледжу проводяться практичні семінари з залученням представників провідних підприємств галузей регіону та м. Суми.

 

 

 


Контакти:
Керівник підрозділу – Зігунов Олександр Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи
Адреса:
Сумський технікум харчової промисловості НУХТ
Підрозділ практичної підготовки та сприяння працевлаштування студентів і випускників
м.Суми, вул. Пролетарська, 60
кабінет №61
Тел.(0542) 61-11-30
e-mail [email protected] 
{sape_links}
Copyright © 2007-2015 СКХП НУХТ.
При використанні матеріалів сайту - активне посилання на сайт обов'язкове!